wtorek, 7 lipca 2009

Ojcowie Pustyni – pierwsi mnisi chrześcijańscy


Ojcowie Pustyni – pierwsi mnisi chrześcijańscy, którzy od końca III wieku prowadzili życie samotne albo w niewielkich zgromadzeniach na pustyniach egipskich, a następnie w Syrii i Palestynie. wikipedia

Zob. też:
Antoni Wielki
Asceza
Eremita
Pachomiusz
Starzec mnich

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz